הדר בר

מטפלת רגשית לילדים ונוער ומנחת הורים ,,ומטפלת li.c.b.t