מיכל גלעדי

מוסמכת CBT בעצימות נמוכה
תומכת הוראה לילדים על הרצף האוטיסטי