בעלי תפקידים

הדר ורשביאק - יו"ר העמותה

מנכ"לית העמותה - שונית ביניאט הופמן

מנהלת תחום חינוך - קרן טופאז ויטן

מנהלת מדיה ואתר - ים פיודיק