בעלי תפקידים

יגאל שרון - יו"ר העמותה

הדר ורשביאק - יו"ר העמותה

מנכ"לית העמותה - שונית ביניאט הופמן

סמנכ"ל שיווק ויחסי ציבור - גיא ארבל

מנהלת תחום חינוך - קרן טופאז ויטן

מנהלת מדיה ואתר - ים פיודיק